დაცული საზღვრები, უსაფრთხო მიგრაცია

ჩვენ შესახებ

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) წარმოადგენს წამყვან საერთაშორისო ორგანიზაციას მიგრაციის სფეროში. ის 1951 წელს დაარსდა და მსოფლიო მასშტაბით საქმიანობს. საქართველოში IOM 1993 წლიდან მუშაობს.

ევროკავშირის დაფინანსებით საქართველოში IOM სახელმწიფო სააგენტოების და მიგრანტების მხარდასაჭერად მრავალ საქმიანობას ახორციელებს, რაც ძირითადად მოიცავს საქართველოს საზღვრის დაცვის სფეროში შესაძლებლობების გაძლიერების, უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლის და  უსაფრთხო მიგრაციის შესაძლებლობების ხელშესაწყობად პოტენციური მიგრანტების ინფორმირებას.

ინფორმირებული მიგრაციის ვებგვერდი მუშაობს ევროკავშირის მხარდაჭერით. მისი მიზანია ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული და IOM-ის მიერ განხორციელებული საზღვრის მართვის პროექტების შესახებ, ევროპაში მიგრაციის ირგვლივ აქტუალურ საკითხებზე და უსაფრთხო მიგრაციის უპირატესობაზე საქართველოს მოსახლეობის და პოტენციური მიგრანტების ინფორმირება. ვებგვერდი ასევე უზრუნველყოფს ინფორმაციას საქართველოში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის.