ინფორმაცია დაბრუნებული მიგრანტებისთვის

ინფორმაცია დაბრუნებული მიგრანტებისთვის

IOM-ის ნებაყოფლობითი დაბრუნების პროგრამა

მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) ოფისები შენი სურვილის შემთხვევაში ევროპის ქვეყნებიდან საქართველოში დაბრუნებაში დაგეხმარებიან.

დეტალური ინფორმაცია იხილე აქ 

 

სახელმწიფო სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამა

საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაციას. საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა სარეინტეგრაციო დახმარების პროგრამის ფარგლებში შეგიძლია მიიღო სამედიცინო მომსახურების და მედიკამენტების დაფინანსება, სოციალური პროექტების დაფინანსება, მიიღო მონაწილეობა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების  პროგრამაში, საცხოვრისით დროებითი უზრუნველყოფა.

დეტალური ინფორმაცია იხილე აქ