ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების ეთიკური გაშუქების პრინციპები

27.07.2018 - ტრენინგი ქუთაისში
27.07.2018 - ტრენინგი ქუთაისში
27.07.2018 - ტრენინგი ქუთაისში
27.07.2018 - ტრენინგი ქუთაისში
19.07.2018 - ტრენინგი ბათუმში
19.07.2018 - ტრენინგი ბათუმში
19.07.2018 - ტრენინგი ბათუმში