ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

ინფორმირებული მიგრაცია - უსაზღვრო შესაძლებლობები ახალგაზრდებისთვის საქართველოში

მიგრაციის სფეროში მიმდინარე საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით ევროკავშირის მხარდაჭერით IOM თბილისში და რეგიონებში ახალგაზრდებთან შეხვედრებს განაგრძობს. შეხვედრების თემაა უსაფრთხო მიგრაციის უპირატესობა და ის რისკები, რომლებიც, როგორც წესი, ახლავს უკანონო მიგრაციას. შეხვედრის ფარგლებში ახალგაზრდები იღებენ განახლებულ ინფორმაციას უვიზო მიმოსვლის პირობებზე, მიღწევებზე შრომითი მიგრაციის სფეროში, საზღვარგარეთ სწავლაზე. გჯუფური სამუშაოების და როლური თამაშების დახმარებით იმართება საინტერესო დისკუსიები ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) და საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვარგარეთ თავშესაფრის მოთხოვნის მეტად საინტერესო და სენსიტიურ თემებზე. 

შეხვედრა ახალგაზრდებთან თელავის "American Corner"-ში
შეხვედრა პროფესიული კოლეჯი "პრესტიჟის" სტუდენტებთან
შეხვედრა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან
შეხვედრა ბათუმის უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებთან
შეხვედრა საქართველოს ევროპული უნივერსიტეტის სტუდენტებთან
შეხვედრა პროფესიული კოლეჯი "მოდუსის" სტუდენტებთან
შეხვედრა ბათუმის საზღვაო აკადემიის სტუდენტებთან
შეხვედრა ქუთაისის მე-7-ე საჯარო სკოლაში
შეხვედრა სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან