ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

ინფოგრაფიკები და პოსტერები

IOM რეგულარულად ანთავსებს ინფოგრაფიკებს და პოსტერებს ინტერნეტ სივრცეში, რომ ქართველ მიგრანტებს მიაწოდოს ინფორმაცია ისეთ თემებზე, როგორიც არის COVID-19-თან დაკავშირებული სიახლეები, საქართველოში დაბრუნება და უვიზო მიმოსვლა.