ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

ინფოგრაფიკები და პოსტერები

IOM რეგულარულად ანთავსებს ინფოგრაფიკებს და პოსტერებს ინტერნეტ სივრცეში, რომ ქართველ მიგრანტებს მიაწოდოს ინფორმაცია ისეთ თემებზე, როგორიც არის COVID-19-თან დაკავშირებული სიახლეები, საქართველოში დაბრუნება და უვიზო მიმოსვლა. 

2021 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც, შენგენის ზონის/ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, შენგენის რეგულაციით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დამატებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზეც შემოწმდება.
2021 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც, შენგენის ზონის/ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, შენგენის რეგულაციით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დამატებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზეც შემოწმდება.
2021 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმადაც, შენგენის ზონის/ევროკავშირის ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, შენგენის რეგულაციით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დამატებით საქართველოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზეც შემოწმდება.