ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

დათვალიერების ტექნიკური უნარების ტრენინგი შემოსავლების სამსახურის მებაჟე ოფიცრებისთვის / 23 - 27 მარტი 2018