ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

სიახლეები

საქართველოს და შრი-ლანკას თანამშრომლობა მიგრანტთა დაბრუნების მართ...

13 ივლისი 2018

12 და 13 ივლისს შრი-ლანკას სამთავრობო დელეგაცია მიგრანტთა დაბრუნების და რეადმისიის სფეროში თანამშრომლობის მოდალობების განსახილველად საქართველოს ესტუმრ...

ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრის კონ...

5 ივლისი 2018

5 ივლისს IOM-მა ორგანიზება გაუკეთა ტრენინგს თემაზე "ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრის კონტექსტში" საქართველოს ოკ...

საქართველოს საზღვრის კონტროლის ოფიცრები ევროკავშირის ტრეფიკინგის ...

27 ივნისი 2018

შვედეთის გენდერულითანასწორობის სააგენტოს ორმა ექსპერტმა, საქართველოს საზღვრის კონტროლის 32 ოფიცერს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის...

სტაჟიორ-პროკურორების ტრენინგი მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვა...

22 ივნისი 2018

2018 წლის 22 ივნისს, თბილისში 21 ახალგაზრდა სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის სათაო ოფისში მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვანის თე...

ტრენინგი მიგრაციის და განვითარების თემაზე...

15 ივნისი 2018

IOM-მა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 11 - 15 ივნისის პერიოდში საქართველოში ორგანიზება გაუკეთა ტრენინგს თ...

ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ...

6 ივნისი 2018

ევროკავშირმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით პოლიციის საქმიანობისა და ქვეყანაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლი...