ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

სიახლეები

საგამომძიებლო გასაუბრების უნარების ტრენინგი მესაზღვრე ოფიცრებისთვ...

30 ნოემბერი 2018

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვნით მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (IOM) ორგანიზება გაუკეთა საგამომძიებლო გასაუბრების უნარების ტრენინგს მესა...

ევროკავშირის მხარდაჭერა ავიაციის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს...

8 ნოემბერი 2018

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვნით, 5-8 ნოემბერს IOM-მა მოიწვია ექსპერტი დიდი ბრიტანეთიდან, რომელმაც საქართველოდ დაცვის პოლიციის ავიაციის...

დაინტერესებულმა მხარეებმა SBMMG პროექტის მიღწევები განხილეს...

10 ოქტომბერი 2018

10 ოქტომბერს ევროკავშირის დელეგაციამ IOM-ის "საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა" (SBMMG) პროექტის ...

სამგზავრო და პირველადი დოკუმენტების შემოწმების ტრენინგი...

9 ოქტომბერი 2018

შვედეთის მიგრაციის სააგენტოს ორმა ექსპერტმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის ლტოლვილთა საკითხებზე მომუშავე განყოფილების თანამშრომლე...

იტალიელი ექსპერტების ტრენინგი სხეულის ენის შეფასების თემაზე საქარ...

5 ოქტომბერი 2018

ორი კვირის მანძილზე იტალიის საბაჟო და მონოპოლიური სააგენტოს ორმა ექსპერტმა სხეულის ენის შესწავლაზე დაყრდნობით საზღვრის კვეთის კონტექსტში საეჭვო მგზავრ...

სასწავლო ვიზიტი ნიდერლანდებში API/PNR თემაზე...

26 სექტემბერი 2018

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული SBMMG პროექტის ფარგლებში IOM-მა ორგანიზება გაუკეთა საქართველოს მთავრობის შვიდი წარმომადგენლის ვიზიტს ნიდერლანდებში. დე...