ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

სიახლეები

საქართველოს საზღვრის კონტროლის ოფიცრები ევროკავშირის ტრეფიკინგის ...

27 ივნისი 2018

შვედეთის გენდერულითანასწორობის სააგენტოს ორმა ექსპერტმა, საქართველოს საზღვრის კონტროლის 32 ოფიცერს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის...

სტაჟიორ-პროკურორების ტრენინგი მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვა...

22 ივნისი 2018

2018 წლის 22 ივნისს, თბილისში 21 ახალგაზრდა სტაჟიორ-პროკურორი, საქართველოს მთავარი პროკურატურის სათაო ოფისში მიგრანტთა საზღვარზე უკანონო გადაყვანის თე...

ტრენინგი მიგრაციის და განვითარების თემაზე...

15 ივნისი 2018

IOM-მა, მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის სამდივნოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით, 11 - 15 ივნისის პერიოდში საქართველოში ორგანიზება გაუკეთა ტრენინგს თ...

ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ...

6 ივნისი 2018

ევროკავშირმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით პოლიციის საქმიანობისა და ქვეყანაში დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლი...

ინფორმირებული მიგრაცია - უსაზღვრო შესაძლებლობები ახალგაზრდებისთვი...

29 მაისი 2018

მიგრაციის სფეროში მიმდინარე საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) თბილისში და რეგიონ...

მოსალოდნელი ცვლილებები საქართველოს საიმიგრაციო კანონმდებლობაში...

28 მაისი 2018