ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

რისკების მართვა მონაცემების ეფექტიანი ანალიზის საშუალებით

2019 წლის 9-12 აპრილის და 13-17 მაისის პერიოდში თბილისს ესტუმრენ მონაცემთა ანალიზის და რისკის მართვის ექსპერტები გერმანიის საბაჟო სამსახურის რისკების ანალიზის განყოფილებიდან და საქართველოს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის ინტენსიური ტრენინგი ჩაატარეს. 

ტრენინგების მანძილზე, რომელებიც შემოსავლების სამსახურის ტრენინგ ცენტრში, ორხევში, ჩატარდა, მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია გერმანიის საბაჟო და რისკების ანალიზის განყოფილების და რისკების მართვის სისტემის შესახებ. ტრენერებმა ისაუბრეს რისკების ანალიზის სხვადასხვა კონცეფციებზე და პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით მოახდინეს საკუთარი სამუშაო გამოცდილების დემონსტრირება. ტრენინგის მონაწილეებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ის მეთოდები, რომლებსაც გერმანელი კოლეგები მონაცემთა ბაზების ანალიზისთვის და რისკების პროფილების შესაქმნელად იყენებენ. 

ტრენერებმა ასევე მოინახულეს ერთ-ერთი სასაზღვრო გამტარი პუნქტის საბაჟო პოსტი და რისკის ანალიზის დანაყოფი, რამაც საშუალება მისცა მათ ენახათ ანალიტიკოსების სამუშაო პროცესს და დაეხმარა ტრენერებს რეალობაზე მორგებული რჩევების ჩამოყალიბებაში. 

ტრენინგი ჩატარდა IOM-ის ორგანიზებით, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა (SBMMG)" ფარგლებში.