ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

მოსალოდნელი ცვლილებები საქართველოს საიმიგრაციო კანონმდებლობაში

საქართველოს მთავრობამ 2018 წლის 10 მაისს გააკეთა განცხადება იმ ცვლილებების შესახებ, რომლებიც ქვეყნის საიმიგრაციო კანონმდებლობაში შევა. 

დეტალური ინფორმაცია იხილე აქ