ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული SBMMG პროექტის პირველი წლის მიღწევების მიმოხილვა

IOM-მა გამოაქვეყნა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "საქართველოში საზღვრის და მიგრაციის მართვის მდგრადობის უზრუნველყოფა (SBMMG)" - პირველი საინფორმაციო ბიულეტენი.  

პუბლიკაციაში აღნიშნულია პროექტის განხორციელების პირველი წლის ფარგლებში მიღწეული შედეგები. 

SBMMG პროექტი ფინანსდება ევროკავშირის 2016 წლის ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში  და ის 2020 წლის ნოემბრამდე გაგძელდება.  

ჩამოტვირთე საინფორმაციო ბიულეტენი