ინფორმირებული მიგრაცია, უსაზღვრო შესაძლებლობები

სიახლეები

ევროკავშირმა შემოსავლების სამსახურს უკანონო ტვირთის მაიდენტიფიცირ...

30 ივლისი 2018

2018 წლის 30 ივლისს ევროკავშირმა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურს 240,000-მდე ევროს ღირებულების უკანონო ტვირთის მაიდენტიფიცირებ...

მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხების ეთიკური გაშუქების პრინციპებ...

27 ივლისი 2018

19 და 27 ივლისს IOM-ის ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის ბათუმში და ქუთაისში. ტრენინგის თემა იყო "მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხე...

ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოში API/PNR პროექტის განვითარება...

18 ივლისი 2018

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული SBMMG პროექტის ფარგლებში IOM-მა 2018 წლის 17-18 ივლისს ორგანიზება გაუკეთა უწყებათაშორის სამუშაო შეხვედრას კაჭრეთში. შე...

საქართველოს და შრი-ლანკას თანამშრომლობა მიგრანტთა დაბრუნების მართ...

13 ივლისი 2018

12 და 13 ივლისს შრი-ლანკას სამთავრობო დელეგაცია მიგრანტთა დაბრუნების და რეადმისიის სფეროში თანამშრომლობის მოდალობების განსახილველად საქართველოს ესტუმრ...

ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრის კონ...

5 ივლისი 2018

5 ივლისს IOM-მა ორგანიზება გაუკეთა ტრენინგს თემაზე "ტრეფიკინგი და ოჯახური ძალადობა ლტოლვილის სტატუსის განსაზღვრის კონტექსტში" საქართველოს ოკ...

საქართველოს საზღვრის კონტროლის ოფიცრები ევროკავშირის ტრეფიკინგის ...

27 ივნისი 2018

შვედეთის გენდერულითანასწორობის სააგენტოს ორმა ექსპერტმა, საქართველოს საზღვრის კონტროლის 32 ოფიცერს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის...