დაცული
საზღვრებისა და უსაფრთხო მიგრაციის
მხარდაჭერა
 
 
Logo
 
პროექტს ახორციელებს
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 
 
 
   
English  
|
  Georgian
 
 
 
ევროკავშირის ექსპერტთა ნუსხა
 
 
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM) აქტიურად იყენებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ექსპერტიზას შესაძლებლობების განვითარებისკენ მიმართული სხვადასხვა საქმიანობის განსახორციელებლად. იხილეთ განახლებული ინფორმაცია 2014 წლიდან 2016 წლის ივლისის ჩათვლით შესრულებულ საქმიანობაზე ამ დოკუმენტში. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ეს განახლებული დოკუმენტი, სადაც ჯერ კიდევ ვაკანტური პოზიციებია მითითებული. IOM მოხარულია მიიღოს განაცხადები გამოცდილი და კვალიფიციური ექპერტებისგან. ამ მიზნით, IOM-ის შესაბამისი თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაცია მითითებულია ამ დოკუმენტში