დაცული
საზღვრებისა და უსაფრთხო მიგრაციის
მხარდაჭერა
 
 
Logo
 
პროექტს ახორციელებს
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
 
 
 
   
English  
|
  Georgian
 
 
   
 
შესავალი
 
 
 
 
pic
უსაფრთხო მიგრაცია გულისხმობს კანონიერი შრომითი მიგრაციის ხელშეწყობას იმ შრომითი მიგრანტების უფლებების დასაცავად, რომლებიც საქართველოს სამუშაოს მოძიების მიზნით ტოვებენ.
 
უსაფრთხო მიგრაცია ასევე გულისხმობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებული რისკების და ტრეფიკინგის საფრთხეების შესახებ.
 
საინფორმაციო და საკონსულტაციო დახმარება
პოტენციური მიგრანტებისათვის
ვისაც საზღვარგარეთ წასვლა განუზრახავს, ცენტრში შეუძლია მიიღოს პრაქტიკული რჩევები და სანდო ინფორმაცია მიგრაციული პროცესების შესახებ. საზღვარგარეთ სხვადასხვა მიზნით (დასაქმება, ტურიზმი, სწავლა, მუდმივი ბინადრობა და ა.შ.) გამგზავრების მსურველებს მიეწოდებათ ობიექტური ინფორმაცია კონკრეტულ ქვეყნებში ლეგალური მიგრაციის არსებული პირობების, დასაქმების შესაძლებლობის, მიგრანტთა უფლებებისა და არალეგალური მიგრაციის მოსალოდნელი საფრთხეების თავიდან აცილების შესახებ. ცენტრები გთავაზობთ სატელეფონო, ინდივიდუალურ და ონლაინ კონსულტაციებს. 
შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენი . კონსულტაციები კონფიდენციალური და უფასოა!
 

გაქვთ შეკითხვები ან გჭირდებათ დახმარება? დარეკეთ მობილურობის ცენტრების ცხელ ხაზზე (+995 32) 2 91 34 61 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00 – 17:00. ზარები ანონიმური და უფასოა! 
 
 
იხილეთ მობილურობის ცენტრების .

თუ გსურთ გაეცნოთ უსაფრთხო მიგრაციის წარმატებულ მაგალითებს, იხილეთ ეს .


 ლეგალური ემიგრაციის შესახებ გზამკვლევი შემუშავდა
 და მიიღეთ პრაქტიკული ინფორმაცია ემიგრანტებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების, ქვეყნიდან დროებითი ან მუდმივი გასვლის და უკან დაბრუნების სამართლებრივი გზების და მიგრაციის სფეროში მოქმედი სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების და მათი საქმიანობის შესახებ. მეტი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ .


 
 
 
 
 
დახმარების მისაღებად გთხოვთ დაუკავშირდეთ
შემდეგ ცხელ ხაზებს:
 
 
 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)
მსხვერპლთა, დაზარალებულთა
დაცვისადა დახმარების სახელმწიფო ფონდი
 
ტელ: 2100 229
 
 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო
ტელ: 2 411 714,
112
 
 
 
მიგრაციის საერთაშორისო
ორგანიზაცია
 
ტელ: 2913 461